HannaNorden

Hanna Instruments är ett internationellt företag som är världsledande på att utveckla egna analytiska instrument och marknadsföra dessa.

HannaNorden är anpassat för att tillgodose marknaderna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. För att kunna serva dessa länder med bra kundsupport och korta leveranstider är både lager och kontor placerat i Göteborg.

 

Internationell kunskap för Norden

Genom HannaNorden får det stora, innovativa och egenproducerande företaget Hanna, en lokal närvaro i Norden.

Hanna Instrument finns nu inte bara på Internet, utan har också ett kontor som kan hjälpa er med alla tänkbara frågor om Hannas produkter.

Vi erbjuder ett mycket starkt stöd för användare i Norden när det gäller försäljning, tekniska frågor och distribution. Vi har över 25 års erfarenhet av Hannas omfattande sortiment.

Tre fördelar

  1.           Lokal kännedom om Nordiska marknaden
  2.           Nytänkande inom försäljning och kundsupport
  3.           Komplett tillverkningskedja – från prototyp till färdig produkt

 

Världsledande

Hanna Instruments har inom företaget en komplett tillverkningsprocess, från prototyp till färdig produkt. Tack vare detta har man fått ett välförtjänt rykte som en ledande tillverkare av vetenskapliga instrument och testsatser.

Med ett högteknologiskt forsknings- och utvecklingscenter i USA och Rumänien kan företaget leverera en mängd olika produkter, alla med Hannas karakteristiska mix av bra specifikationer till låga priser. Detta innebär också möjligheten att snabbt utveckla nya lösningar på applikationer som marknaden efterfrågar.

HannaNorden är de senaste spännande tillskottet i Hanna gruppen, vilket gör att det i företagets nätverk nu finns 55 kontor i 33 länder runt om i världen.  

Innovativa lösningar

När du väljer en Hanna produkt, kan du vara säker på att vi står bakom varje led: Forskning och utveckling av teknologin, design av produkten och förfining av varje steg i tillverkningsprocessen.

 

Områden vi arbetar med                           Produkter vi tillverkar

Akvarier och husdjur                                    COD  Kemiskt syrebehov

Bryggerier                                                   Elektroder

Industriellt avloppsvatten                              Fotometrar

Jordbruk                                                     Grumlighet

Kommunalt vatten och avlopp                       Kemiska testsatser

Laboratorier                                                Konduktivitet

Livsmedel och mjölkprodukter                      Kontrollösningar

Miljövård                                                    Magnetomrörare

Plantering                                                   Minikontroller

Simbassänger och Spa                                Multiparametermätare

Tryckeri och Grafisk industri                        pH / jonselektiva elektroder

Undervisning                                              Processinstrument

Vattenbehandling och Reningsverk               Reagenser

Vattenbruk                                                 Refraktometrar

Vattenodling                                               Relativ fuktighet

Vinodlingar                                                 Syrehalt

Värme och Kylanläggningar                         Tillbehör

Växthus och Plantskolor                              Titrering

  • HannaNorden AB
  • Energigatan 15 B
  • 434 37  KUNGSBACKA
  • Sweden
  • Telefon: +46 300 40 40 18
  • Fax:+46 300 141 22
  • Org.nr. 556799-5104